de7zeeen.nl | NHstart
Al het leven komt uit de zee. Uiteindelijk wordt het ook weer terug gegeven aan de zee.
Geen vluchtige asverstrooiing. Wij doen het anders. Wij wachten tot het allerlaatste moment. Het ogenblik dat de zee besluit om de urn mee te nemen vanaf de zandplaat.
De Waddenzee is altijd in beweging. Elke dag komt het water op en neemt 
na 6 uur alles mee wat drijft. Ook de urn van uw geliefde.

de7zeeen.nl